شغل نمایش لسیت مدرن

 • image

  Designer

  • ارسال شده 6 ماه قبل
  • تخصصاستخدام تخته کار ماهر

  Proven 2 years of graphic designing experience One year experience on illustrations Familiarity with design software and technologies (such as...

  ادامه مطلب
 • image

  مدرس آشپزی غذاهای ترکیه

  • ارسال شده 3 سال قبل
  • تخصصاستخدام آشپز

  این مجموعه نیاز به مدرس آشپزی غذاهای ترکیه با سابقه و یا با مدرک آشپزی ترکیه دارد

  ادامه مطلب